KULLÖ NATURRESERVAT

… där människor, kor och får lever drömmen!

KULLÖ NATURRESERVAT

… där människor, kor och får lever drömmen!

Om Kullö Naturreservat

Syftet med naturreservatet är att tillgodose behovet av områden för närrekreation. Besökare ska kunna ta del av områdets olika skiftande karaktärer.

Syftet är också att bevara de värdefulla livsmiljöerna som det gamla kulturlandskapet har gett upphov till. De igenväxta ängarna ska öppnas upp och återställas till öppet landskap. Friluftsliv som grundar sig på allemansrätten ska kunna bedrivas i hela reservatet och besökare ska kunna se och uppleva områdets typiska livsmiljöer och arter.

Betesdjuren

Kom gärna och besök kor, fåren och lammen.

Du får gärna hjälpa till och se till djuren under sommaren genom att boka in vilka dagar du kan ha tillsyn av djuren. Gå in på www.kalender.se och sök på tillsyn av betesdjur, Kullön. Logga in med lösenord tillsyn, klicka på den dag du kan ha tillsyn och skriv in ditt namn. Kontakta ordförande lindmark.staffan@gmail.com för ytterligare info.

Vid den dagliga tillsynen är det bra att titta på:

  • Finns vatten i det blå plastkärlet?
  • Lokalisera fåren + kvigor och räkna i den mån det är möjligt.
  • Var uppmärksam på ev. avvikelser som t.ex. Går något djur ensamt långt ifrån de övriga.
  • Får i små grupper är inte en avvikelse.
  • Uppträder något djur avvikande

Var uppmärksam på om lammen blivit kladdiga bak, dvs. om risk för parasiter kan ha givit lös avföring.
Lite lös avföring kan färskt bete ge utan fara.

Gå en runda i hagen och känn av läget om det känns lugnt och kontrollerat.

Uppmärksamma ev. skador på staket/nät eller om något ovidkommande hamnat i hagen som trasigt glas eller annat som kan skada djuren.

Kontrollen syftar ju till att förhindra att något djur far illa (kan fastna, blivit sjuk mm) och får lida utan att vi ingriper. Lite hälta förekommer från och till och brukar ordna till sig. Djuren har bra koll på vem som kommer och nya bekantskaper kan ha svårt att komma nära. En kontrollerad, lugn kontakt mellan djuren och människor är bra och ger mycket glädje. Hundar (kopplade förstås) tillhör inte fårens favoriter så ta det försiktigt.

Om du har hund måste den vara kopplad i hela naturreservatet.
Glöm inte att stänga grindarna ordentligt.

Om du har några frågor eller funderingar kring djuren,
kontakta Staffan Lindmark 070-247 66 53 eller maila
 lindmark@gmail.com