Om Kullö Naturreservat

Syftet med naturreservatet är att tillgodose behovet av områden för närrekreation. Besökare ska kunna ta del av områdets olika skiftande karaktärer.

Syftet är också att bevara de värdefulla livsmiljöerna som det gamla kulturlandskapet har gett upphov till. De igenväxta ängarna ska öppnas upp och återställas till öppet landskap. Friluftsliv som grundar sig på allemansrätten ska kunna bedrivas i hela reservatet och besökare ska kunna se och uppleva områdets typiska livsmiljöer och arter.

Betesdjuren

Kom gärna och besök fåren.

Tackorna och lammen brukar komma till naturreservatets hage i slutet av maj för att sedan lämna hagen i början av oktober. Under den här perioden behöver djuren tittas till och räknas in varje dag. Är du intresserad av att hjälpa till en eller flera dagar? Boka gärna in en eller flera tillsynsdagar i kalendern.

https://www.kalender.se/kalender/tillsyn-av-betesdjur-kullon/43730

1. Välj Logga in

2. Skriv tillsyn

3. Välj datum för tillsyn (datum med streck under är redan bokade datum)

4. Välj +Lägg till händelse

5. Under Rubrik – skriv in ditt för- och efternamn

6. Under Beskrivning – Om man upplever att något djur beter sig annorlunda eller om man har gjort någon annan notering skriv gärna det för den dagen.

7. Spara

Vid den dagliga tillsynen är det bra att:

  • Gå en runda i hagen och känn av läget om det känns lugnt och kontrollerat
  • Lokalisera tackorna och lammen. Räkna in dem mån det är möjligt. I bokningskalendern står antal djur det ska finnas
  • Var uppmärksam på eventuella avvikelser som t.ex. om något djur går ensamt, långt ifrån de övriga eller om djuret inte ser ut att må bra. Gör gärna en notering i bokningskalendern för den dag det gäller. Ring Staffan om något verkar akut
  • Får i små grupper är inte en avvikelse
  • Var uppmärksam på om lammen blivit kladdiga baktill, dvs. om risk för parasiter kan ha givit lös avföring. Lite lös avföring kan färskt bete ge utan fara
  • Uppmärksamma ev. skador på staket/nät eller om något ovidkommande hamnat i hagen som trasigt glas eller annat som kan skada djuren
  • Kontrollera att det finns vatten i det blå plastkärlet

Kontrollen syftar till att förhindra att något djur far illa (kan fastna, blivit sjuk mm) och får lida utan att vi ingriper. Lite hälta förekommer från och till och brukar ordna till sig. Djuren har bra koll på vem som kommer och nya bekantskaper kan ha svårt att komma nära. En kontrollerad, lugn kontakt mellan djuren och människor är bra och ger mycket glädje.

Hundar måste vara kopplade i hela naturreservatet. De är inte fårens favoriter så ta det försiktigt.
Glöm inte att stänga grindarna ordentligt efter dig.

Om du har några funderingar eller frågor om bokning av tillsyn eller har information om djuren. Maila ordförande Staffan Lindmark lindmark.staffan@gmail.com. Vid akuta ärenden ring istället 070-247 66 53.