Kullö reservat – en bit av 40-talets skärgårdsnatur.

Hela den västliga delen av Kullön är sedan 2005 ett naturreservat. Där kan man på en yta av 27 hektar hitta många olika miljöer och många arter, varav två rödlistade.

Kullön, eller Norrkulla som gården kallades tidigare. Var under fyrahundra år ett jordbruk. Nu gäller det att försöka återställa den historiska jordbruksmiljön.

Naturen växlar mellan hällmark, hagar och ängar till fågelrika sankmarker.
När man började planera för ekobyn på Kullön så talade politiker och exploatörer om den västra delen av ön som naturmark. Trots det, kom för några år sedan planer på att sälja hela det området till en privat köpare. Lyckligtvis lyckades några eldsjälar på Kullön att stoppa planerna. Efter många turer blev det tillslut ett kommunalt naturreservat.
Kravet från politikerna var dock att det skulle bildas en reservatsförening som skulle ta ansvaret för skötseln av reservatet. Därför finns nu Kullö reservatsförening som idag omfattar ca 210 Vaxholmshushåll. Där de flesta är hemmahörande på Kullön. Reservatsföreningen har kommit igång bra med att återställa reservatet till en blandning av gammalt skärgårdsjordbruk och ett urskogslikt skogsområde.

Hälften av reservatets fyraårsbudget kommer från bidrag från Länsstyrelsen. Varje krona som fås i bidrag är villkorad till att föreningen själv ska få in pengar. Även Vaxholms stad har bidragit, liksom HB Kullön som sköter exploateringen av ön.
Kullö naturreservat ska skötas enligt kommunens och länsstyrelsens fastställda skötselplan. Medlemmar hjälps åt att sköta reservatet och träffas 2 ggr/år.