Kullö reservatförening

Kullö reservatet – en bit av 40 talets skärgårdsnatur.

Hela den västliga delen av Kullön är sedan 2005 ett naturreservat.
Där kan man på en yta av 27 hektar hitta många olika miljöer och många arter, varav två rödlistade.
Kullön, eller Norrkulla som man sa om gården som i fyrahundra år var ett jordbruk. Nu gäller det att försöka återställa den historiska jordbruksmiljön.

Naturen växlar mellan hällmark, hagar och ängar till fågelrika sankmarker.
När man började planera för ekobyn på Kullön så talade politiker och exploatörer om västra delen av ön som naturmark. Trots det, kom för några år sen planer på att sälja hela det område som nu blivit naturreservat till en privat köpare. Lyckligtvis lyckades några eldsjälar på Kullön att stoppa planerna.

Efter många turer blev det ett kommunalt naturreservat.
Kravet från politikerna var dock att det bildades en reservatsförening som tog ansvaret för skötseln av reservatet.
Därför finns nu Kullö reservatsförening som idag omfattar ca 210 Vaxholmshushåll de flesta på Kullön.
Reservatsföreningen har kommit igång bra med att återställa reservatet till en blandning av gammalt skärgårdsjordbruk och urskogslik skogsområden.

Fyraårsbudgeten för reservatet omfattar 942 000 kronor.
Hälften av detta är bidrag från länsstyrelsen, men varje krona föreningen får i bidrag är villkorad till att föreningen själv får in pengar.
Vaxholms stad har bidragit, liksom HB Kullön som sköter exploateringen av ön. Resten av pengarna ska föreningen få in. Hittills har det gått bra trots en medlemsavgift om bara 150 kr per år och hushåll.

Medlemmarna har lagt ner många glada timmars arbete i skogen.
Varje arbetad timme räknas tvåhundrakronor. Kullö naturreservat ska skötas enligt en av kommunen och länsstyrelsen fastställd skötselplan.
Hittills ligger man väl före i planen och flera åtgärder är genomförda.

Våren 2005 röjde man vid badklipporna på västra udden. Hösten 2005 städade medlemmarna efter avverkningarna. Nu kan man se många stora lövträd, främst ekar som återfått ljus och rymd. Den lilla ängslyckan inne i skogen är åter öppen.
Stigarna har förbättrats och reservatet har blivit ett än mer uppskattat utflyktsmål.
Till sommaren hoppas föreningen hålla ängarna öppna med får.