Bli Medlem

Kullö naturreservat är kommunalt naturreservat, och ett krav är att den ideella föreningen, Kullö reservatsförening, sköter området.

Kullö reservatsförening har idag ca 210 betalande medlemmar, men vi vill gärna bli fler.
För att kunna bli medlem ska man bo i Vaxholm. Det kostar 150:- per hushåll och år.
Betala 150 kr till Kullö Reservatsförening bankgiro 5810-9828.
Ange ditt namn och din adress när du betalar.
Mejla också ditt namn och mejladress till kullo.reservatet@gmail.com
så når vi lättare ut med information till våra medlemmar.

Har du frågor ring gärna till:

Staffan Lindmark Tel: 070-2476653